DELODAJALCI SO TUDI V ČASU EPIDEMIJE DOLŽNI IZVAJATI VSE UKREPE ZA VARNOST IN ZDRAVJE DELAVCEV PRI DELU

DELODAJALCI SO TUDI V ČASU EPIDEMIJE DOLŽNI IZVAJATI VSE UKREPE ZA VARNOST IN ZDRAVJE DELAVCEV PRI DELU

14.04.2020

Inšpektorat za delo opozarja, da je delodajalec odgovoren za varno in zdravo delo delavcev ter sprejetje in izvajanje vseh potrebnih ukrepov v ta namen tudi v trenutnih epidemioloških razmerah, pri čemer je dolžan tudi pridobiti ter upoštevati usmeritve in priporočila medicinske stroke in ukrepe vlade, namenjene zaščititi delavcev pred okužbo.

Z vidika usposobljenosti delavcev za varno delo je delodajalec dolžan (na podlagi 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu; ZVZD-1) usposobiti delavce za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Prav tako mora zagotoviti občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo tudi za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode, in to v rokih, ki niso daljši od dveh let. Delodajalec je torej tudi v trenutnih razmerah dolžan usposabljati delavce za varno opravljanje dela in izvesti usposabljanje delavcev, ki se zaposlujejo, da jim tako zagotovi večjo varnost in zdravje pri delu, pri tem pa mora upoštevati aktualne okoliščine in spoštovati priporočila zdravstvene stroke. Teoretično in praktično usposabljanje se lahko izvede tako, da imajo posamezniki med seboj zagotovljeno ustrezno razdaljo, najboljše pa je, da se usposabljanje izvede kar za vsakega posameznika posebej. Enako velja tudi za periodične preizkuse usposobljenosti v primeru ugotovljenih večjih nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni.

Delodajalci in njihovi strokovni delavci s področja varnosti in zdravja pri delu imajo pri usposabljanju delavcev za varno delo zelo pomembno vlogo, saj jih morajo v trenutnih razmerah usposabljati in ozaveščati tudi glede tveganj in ukrepov, ki se nanašajo na nevarnosti epidemije covid-19.

Delodajalec je dolžan zagotavljati tudi zdravstvene preglede delavcev, in sicer v zvezi z opredeljenimi posebnimi zdravstvenimi zahtevami (17. člen ZVZD-1), v zvezi s tveganji na posameznih delovnih mestih (36. člen ZVZD-1) in v primerih, ko to določajo podzakonski akti. Delodajalec na delovno mesto, za katerega se z zdravstvenim pregledom ugotavlja izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev, ne more zaposliti delavca brez ocene izvajalca medicine dela, ki pa jo ta lahko izda le na podlagi predhodnega preventivnega zdravstvenega pregleda. Opravljanje dela na delovnem mestu, za katerega so določene posebne zdravstvene zahteve, brez opravljenega zdravstvenega pregleda namreč lahko ogrozi življenje in zdravje delavca ali drugih v delovnem procesu. Zato tudi delavec, kateremu je prenehala veljavnost že izdanega zdravniškega spričevala, ne more opravljati dela na takšnem delovnem mestu brez ponovne ocene izvajalca medicine dela.

Ker smejo izvajalci medicine dela na podlagi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covid-19 (odlok) opravljati le nujne predhodne preventivne preglede delavcev pred zaposlitvijo, se je dolžan delodajalec glede izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev obrniti na izbranega izvajalca medicine dela in o tem pridobiti tudi njegovo mnenje. Po oceni inšpektorata je dolžan delodajalec to storiti tudi glede izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev v primeru zagotavljanja obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev.

Delodajalec je v obdobju obvladovanja epidemije covid-19 tudi glede izvajanja predhodnih zdravstvenih pregledov, ki se ne nanašajo na izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev, dolžan pridobiti mnenje izbranega izvajalca medicine dela, ki pozna njegov delovni proces, in sicer z namenom, da se dogovorita o nujnosti predhodnega zdravstvenega pregleda in o nadaljnjih postopkih. Prav tako je smiselno, da delodajalec v obdobju obvladovanja epidemije Covid-19 kontaktira izvajalca medicine dela tudi glede izvajanja obdobnih zdravstvenih pregledov, ki se ne nanašajo na izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev..

Dodatne informacije glede izvajanja zdravstvenih pregledov so na voljo na spletišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (https://www.gov.si/novice/2020-03-20-posodobljena-informacija-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-casu-posebnih-okoliscin-20-3-2020/).

Delodajalec je tudi v aktualnih epidemioloških razmerah dolžan zagotoviti tudi preglede in preizkuse delovne opreme, ki jo prvič daje v uporabo, ter periodične preglede in preizkuse delovne opreme, katere uporaba je lahko nevarna ali škodljiva za delavce. Pri tem je dolžan strokovni delavec, ki opravlja pregled in preizkus delovne opreme, upoštevati vsa objavljena priporočila in usmeritve medicinske stroke, ki se nanašajo na preprečevanje širjenja covid-19, ukrepe, ki jih posamezni delodajalec sprejema za zaščito svojih delavcev in drugih sodelujočih v delovnem procesu, ter ukrepe lastnega delodajalca.

Za preiskave škodljivosti delovnega okolja pa inšpektorat za delo ocenjuje, da jih je mogoče opraviti v najkrajšem možnem času po prenehanju kriznih razmer, razen v primerih, ko so preiskave škodljivosti delovnega okolja nujno potrebne za ugotavljanje dejanskega stanja in neposrednih vplivov škodljivosti delovnega okolja na delavce ter za takojšnjo uvedbo ukrepov  za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev. Tudi strokovni delavci, ki izvajajo preiskave, morajo  izpolnjevati enake zahteve kot za tisti, ki opravljajo preglede in preizkuse delovne opreme (upoštevanje priporočil in usmeritev medicinske stroke ter ukrepov delodajalcev).

Delodajalci, ki v času epidemije ne poslujejo, bodo svoje obveznosti na področju izvajanja ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu, izpolnili takoj  po prenehanju sedanjih kriznih razmer.

Vir: inšpektorat RS za delo

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.