KAKO NAJ DELODAJALEC ZAGOTAVLJA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU PRI ODREJANJU DELA NA DOMU?

KAKO NAJ DELODAJALEC ZAGOTAVLJA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU PRI ODREJANJU DELA NA DOMU?

20.03.2020

ODREJANJE DELA NA DOMU

Odrejanje dela na domu se običajno izvaja v soglasju med delodajalcem in delavcem.V primerih naravnih ali drugih nesreč, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca pa ZDR-1 v 169. členu dovoljuje, da se lahko vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, kadar gre za izjemne okoliščine, vendar le toliko časa, dokler trajajo izjemne okoliščine.

VSEBINA, KI JO NAJ DELODAJALCI OPREDELIJO PRI ODREJANJU DELA NA DOMU ZARADI IZREDNIH RAZMER:

 • navedba okoliščin, ki utemeljujejo drugačno odreditev dela,
 • opredelitev dela oziroma kraja dela oziroma prostorov, v katerih se bo delo izvajalo,
 • opredelitev dela na domu, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca za celotno trajanje ali le del delovnega časa,
 • obseg dela (določen naj bi bil tako, da delavec, ki dela na domu, opravi enak obseg dela, kot ga opravijo delavci, ki delajo v prostorih delodajalca),
 • način spremljanja dodeljenih delovnih nalog ter rezultatov delavca oziroma poročanje delavca o tem,
 • delovni čas in poročanje delavca o evidenci delovnega časa,
 • delovna sredstva in material, ki ga zagotovi delavec oziroma delodajalec ter višina nadomestila za njihovo uporabo,
 • plačilo za delo (v mesečni bruto plači so zajete vse opravljene ure, razen v primeru, če delodajalec delavcu odredi nadurno delo),
 • dosegljivost delavca, ki dela na domu – kdaj, v katerih urah ter na kakšen način mora biti delavec dosegljiv za delodajalca ter delodajalec dosegljiv za delavca,
 • omogočanje varne povezave v omrežje delodajalca, - način sporočanja podatkov, ki so pomembni za izvajanje pogodbe o zaposlitvi (npr. bolezen).

OBVEŠČANJE INŠPEKCIJE ZA DELO

Delodajalec mora skladno z 68. Členom ZDR-1 o nameravanem organiziranju dela na domu, pred pričetkom dela delavca obvestiti inšpekcijo za delo.

Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca. Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

Delavec pri delu na domu lahko opravlja dela in naloge, ki sodijo v glavno dejavnost delodajalca in ne predstavljajo dodatnih tveganj oz. nevarnosti ter ne škodijo delavcu oziroma življenjskemu in delovnemu okolju, kjer se bo delo opravljalo.

PRAVICE DELAVCA, KI OPRAVLJA DELO NA DOMU

Delavec, ki opravlja delo na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri v dogovoru z delodajalcem, ima enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca.

DELODAJALEC JE DOLŽAN ZAGOTAVLJATI VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU  NA DOMU NA NAČIN:

 • da zagotavlja varne in zdrave razmere za delo ne glede na vrsto dela delovno mesto ali kraj, kjer delavec opravlja delo,
 • da zagotavlja ustrezno delovno okolje tudi; v primeru izrednih razmer naj v sodelovanju s strokovnih sodelavcem poskrbi za sprejetje potrebnih ukrepov za delo na domu. Glede na to, da gre v primerih dela na domu za praviloma pisarniška dela oziroma dela z računalnikom, ni pričakovati, da bi zaradi opustitve predpisanih zahtev (izdelava ocene tveganja) lahko v kratkem času, kolikor traja takšen izredni ukrep, prišlo do škodljivih posledic za zdravje delavca.
 • da izda delavcem ustrezna navodila za varno delo, ki vključujejo tudi napotke glede varnega in zdravega dela od doma.  

DELAVEC JE PRI OPRAVLJANJU DELA NA DOMU DOLŽAN UPOŠTEVATI SMERNICE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU:

 • vse napotke delodajalca za varno in zdravo delo na lokaciji izvajanja dela;
 • vse predlagane ukrepe, ki izhajajo iz ocenitve tveganja na ocenjenem karakterističnem delovnem mestu,
 • obveznost opravljanja dela v enakem obsegu dela, kot jih bodo opravljali delavci, ki bodo delali v prostorih delodajalca,
 • dogovorjeni način spremljanja dodeljenih delovnih nalog,
 • obveščanje delodajalca o izvedenih nalogah,
 • dosegljivost delodajalcu v urah in na način, kot je bilo z delodajalcem dogovorjeno
 • vse veljavne interne pravilnike delodajalca, ki veljajo tudi pri delu na domu,
 • vse predlagane počitke in odmore med delom.


Pokličite nas na telefon 04/233-10-40 oz. 040/520-594 ali pa nas kontaktirajte preko spletnega obrazca!

Vir: MDDSZ: Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARSCoV-2

Slika: designed by Freepik.

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.