Varnost pri delu, varstvo pri delu, ocena tveganja, izobraževanje, varnost, zdravje in delo

    VPD-PV varnostni in požarni inženiring d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
    PE Kranj, Britof 32, 4000 Kranj tel: 040 520 594 ali 040 25 35 45
Sample image

Top informacije

stozci

Naša nova ponudba!
Ugodnosti za novoustanovljena podjetja!

Varstvo pri delu, varnost pri delu, delo, ocena tveganja, izobraževanje, zdravje pri delu, svetovanje, požarna varnost, varstvo pred požarom, varno delo, nevarne kemikalije,svetovalec za kemikalije, izjava o varnosti, pregledi strojev, meritve, temperatura, svetloba, hrup, Varstvo pri delu, varnost pri delu, delo, ocena tveganja, izobraževanje, zdravje pri delu, svetovanje, požarna varnost, varstvo pred požarom, varno delo, nevarne kemikalije,svetovalec za kemikalije, izjava o varnosti, pregledi strojev, meritve, temperatura, svetloba, hrup

PODPORA NA PODROČJIH: VARSTVO PRI DELU, VARNOST PRI DELU, IZDELAVA IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA, POŽARNO VARSTVO , RAVNANJA Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU VARNEGA DELA

Izjava o varnosti z oceno tveganja - obveznost vseh poslovnih subjektov

izjavaVsak delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja.

 

Pregledi delovne opreme in meritve delovnega okolja

pregled-opreme Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu na način:
- da zagotavlja prve in periodične preglede delovne opreme
- da zagotavlja periodične preiskave škodljivosti v delovnem okolju....

Več ...
 

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela

usposabljanje-osrednji-delDelodajalec mora vsakega zaposlenega (redno, honorarno, pogodbeno, začasno, študenta) na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.list RS št.56/99, 64/01) usposobiti s področja varnosti pri delu in varstva pred požarom....

Več ...
 

Varstvo pri delu > Pregled delovne opreme (78)

Varnost in zdravje pri delu, pregled delovne opreme. Strokoven pregled delovne opreme lahko naroèite tako, da izpolnite obrazec na internetu.

::::: schnee ::::: HR off road portal <<<< [privat]
Stranica prvenstveno o dogaðanjima u svijetu off roada na podruèju RH, SLO, BiH, HU.... Kalendari, natjecanja, off road forum, off road klubovi, autosport...
http://www.schnee-hr.com/
?????????????—???! | WorldTrade.jp
?—??!???????????????—????????????????????????
http://worldtrade.jp/
>> COMPUTER CENTER <<
raèunalniška trgovina COMPUTER CENTER
http://www.computercenter.si/
ADESIGN - celovite poslovne rešitve
Izdelava spletnih strani, gostovanje, registracija domene, grafièno oblikovanje, poslovna in promocijska darila, reklamni napisi, table in nalepke, biro, pisarniška in raèunalniška oprema, osebna zašèitna oprema. Adesign
http://www.a-design.si/
ADMinfo raèunalniške storitve
izdelava spletnih strani, raèunalniška pomoè in servis na domu, administracija, druge informacijske storitve
http://adminfo.si/
Agileon
Agileon - razvoj programske opreme Varanus za centralni nadzor razliènih varnostnih naprav
http://www.agileon.eu/
ALT d.o.o. Poslovna programska oprema
Prodaja in izdelava programske opreme za vse dejavnosti SmartForce Corporate Website.
http://www.alt.si/
AMBIENTonline - Slovenski vir za gradnjo in opremo - Slovene Building & Furnishing Resource - Gradbeništvo in notranja oprema
AMBIENT.online - Slovene Building & Furnishing Resource / Slovenski vir za gradnjo in notranjo opremo - Gradbeništvo & Oprema AMBIENT.online - Informacijski vir za gradnjo in opremo / Slovene Building & Furnishing Resource - Gradbeništvo & Notranja oprema
http://www.politron-mp.si/
ANNI
ANNI
http://www.anni.si/
Ati E&I Tel: 00386 1 2834 831
Ati E&I Tel: 00386 1 2834 831
http://www.ati-e-import.si/
Audax
Audax
http://www.audax.si/
BALVEPT d.o.o.
balvept
http://www.balvept.si/
Basic d.o.o. CAD | CAM | CAE
Prodaja, šolanje, teèaji, svetovanje, prilagoditve programske opreme Autodesk (Autocad, Autodesk Inventor, Map, Genius...).
http://www.basic.si/
Car d.o.o.
Car d.o.o.
http://www.car.si/
Clinical Trials
Clinical Trials
http://www.clinical-trials-info.com/

Pages:
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6  Previous  Next

Back to the category "Varstvo pri delu"


Built with Axandra's Internet marketing software

Aktualno

Sample Images
Izdelava energetske izkaznice - Slovenija uvaja obvezno energetsko certificiranje stavb na podlagi Direktive EU (91/2002/EC) o energetski učinkovitosti stavb.
Bookmark  and Share

O nas

Sample Images
Imamo pooblastila za izvajanje usposabljanja zaposlenih s področja varstva in zdravja pri delu in usposabljanja za varstvo pred požarom.
You are here: Domov

Ocena požarne ogroženosti

Confessions of a Shopaholic
Oceno požarne ogroženosti izdelujemo na osnovi Pravilnika za izdelavo ocene požarne varnosti. Ocena se pridobiva za različna okolja kot so bivalno, naravno, industrijsko in prometno.

Poročilo vplivov na okolje

Confessions of a Shopaholic

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za določen poseg na območju investitor glede na vrsto posega potrebuje okoljevarstveno soglasje za katero je potrebno izdelati Poročilo vplivov na okolje.

Izjava o varnosti

Confessions of a Shopaholic
Izjava o varnosti se izdeluje na podlagi veljavne zakonodaje in metodologije izjave o varnoti z oceno tveganja. Poleg izjave o varnosti Vam lahko izdelamo tudi potrebne mertive parametrov delovnega okolja v sklopu vašega delovnega procesa.

Zadnje novice

Popularne novice

Zadnje naše delo

Obvezno energetsko izkaznico stavbe je pri nas predpisala novela Energetskega zakona (EZ) (Ur.l.RS št. 118, z 17. 11. 2006). Od 1. januarja 2008 dalje bo po noveli EZ obvezna pridobitev energetske izkaznice pri novih stavbah in energetska izkaznica v izbranih javnih stavbah s površino nad 1000 m2. Od januarja 2009 pa bo obvezna predložitev energetskih izkaznic pri prodaji ali najemu obstoječih stavb. Podzakonske akte lahko pričakujemo v drugi polovici letošnjega leta.