Varnost pri delu, varstvo pri delu, ocena tveganja, izobraževanje, varnost, zdravje in delo

    VPD-PV varnostni in požarni inženiring d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
    PE Kranj, Britof 32, 4000 Kranj tel: 040 520 594 ali 040 25 35 45
Sample image

Top informacije

stozci

Naša nova ponudba!
Ugodnosti za novoustanovljena podjetja!

Varstvo pri delu, varnost pri delu, delo, ocena tveganja, izobraževanje, zdravje pri delu, svetovanje, požarna varnost, varstvo pred požarom, varno delo, nevarne kemikalije,svetovalec za kemikalije, izjava o varnosti, pregledi strojev, meritve, temperatura, svetloba, hrup, Varstvo pri delu, varnost pri delu, delo, ocena tveganja, izobraževanje, zdravje pri delu, svetovanje, požarna varnost, varstvo pred požarom, varno delo, nevarne kemikalije,svetovalec za kemikalije, izjava o varnosti, pregledi strojev, meritve, temperatura, svetloba, hrup

PODPORA NA PODROČJIH: VARSTVO PRI DELU, VARNOST PRI DELU, IZDELAVA IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA, POŽARNO VARSTVO , RAVNANJA Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU VARNEGA DELA

Izjava o varnosti z oceno tveganja - obveznost vseh poslovnih subjektov

izjavaVsak delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja.

 

Pregledi delovne opreme in meritve delovnega okolja

pregled-opreme Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu na način:
- da zagotavlja prve in periodične preglede delovne opreme
- da zagotavlja periodične preiskave škodljivosti v delovnem okolju....

Več ...
 

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela

usposabljanje-osrednji-delDelodajalec mora vsakega zaposlenega (redno, honorarno, pogodbeno, začasno, študenta) na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.list RS št.56/99, 64/01) usposobiti s področja varnosti pri delu in varstva pred požarom....

Več ...
 

Izjava o varnosti > Ocena tveganja (118)

Izjave o varnosti z oceno tveganja obsega: Izdelavo strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja ter izdelavo revizij ocen tveganja.

.:: ELEKTRO-UNIMONT ::.
.:: ELEKTRO-UNIMONT ::.
http://www.elektro-unimont.si/
???????? — ??????,???????????
???????,????????,????????????Web 2.0, ???????RSS???????????
http://www.freegroup.org/
193.2.241.104
193.2.241.104
http://193.2.241.104/
3Bé
3Bé
http://www.tribe.si/
5days - blog mrea slovenskih blogerjev
Blog mrea slovenskih blogerjev.
http://www.5days.net/
ACH, d.d.
ACH, d.d. je sodobna evropska holdinška druba za gospodarjenje z nalobami, s sedeem v Sloveniji.
http://www.ach.si/
Adriatic Slovenica, Zavarovalna druzba d.d., clanica skupine KD Group
Adriatic Slovenica, Zavarovalna druzba d.d., clanica skupine KD Group
http://www.adriatic-slovenica.si/
Aerodrom Ljubljana d.d.
Letališèe Ljubljana je glavno in osrednje letališèe Republike Slovenije.
http://www.lju-airport.si/
Agencija Poti
Poslovni in tehnièni seminarji in delavnice ter strokovni priroèniki s podroèja managementa, IT, vodenja, intelektualne lastnine, zakonodaje, standardizacije, elektrotehnike, telekomunikacij, vzdrevanja...
http://www.agencija-poti.si/
AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Ajpes
http://www.ajpes.si/
Aktiviraj se!!! - www.aktiviraj-se.net (frnca, starost)
Aktiviraj se!!! - www.aktiviraj-se.net (frnca, starost)
http://www.aktiviraj-se.net/
ALTERNATIVA OBSTAJA
ALTERNATIVA OBSTAJA
http://alternativa-obstaja.blogspot.com/
Amitas d.o.o.
Amitas d.o.o.
http://www.amitas.si/
Aro d.o.o.
Ponujamo vam veliko izbiro pasje in maèje hrane, opremo in sredstva za nego psov in maèk. Izdeljuemo tudi akvarije (tudi po naroèilu) iz lastne proizvodnje. Vedno smo vam pripravljeni strokovno svetovati, èe se sooèate s problemi pri psih, maèkah ali akvaristiki, ter drugih malih ivalih. Trgovino bomo iz tedna v teden dopolnjevali in dodajali nove artikle.
http://aro.si/
BH-Server for the most updated hosting and server information
BH-Server for the most updated hosting and server information and the best Shared hosting and dedicated server deals
http://bh-server.com/

Pages:
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  Previous  Next

Back to the category "Izjava o varnosti"


Built with Axandra's Internet marketing software

Aktualno

Sample Images
Izdelava energetske izkaznice - Slovenija uvaja obvezno energetsko certificiranje stavb na podlagi Direktive EU (91/2002/EC) o energetski učinkovitosti stavb.
Bookmark  and Share

O nas

Sample Images
Imamo pooblastila za izvajanje usposabljanja zaposlenih s področja varstva in zdravja pri delu in usposabljanja za varstvo pred požarom.
You are here: Domov

Ocena požarne ogroženosti

Confessions of a Shopaholic
Oceno požarne ogroženosti izdelujemo na osnovi Pravilnika za izdelavo ocene požarne varnosti. Ocena se pridobiva za različna okolja kot so bivalno, naravno, industrijsko in prometno.

Poročilo vplivov na okolje

Confessions of a Shopaholic

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za določen poseg na območju investitor glede na vrsto posega potrebuje okoljevarstveno soglasje za katero je potrebno izdelati Poročilo vplivov na okolje.

Izjava o varnosti

Confessions of a Shopaholic
Izjava o varnosti se izdeluje na podlagi veljavne zakonodaje in metodologije izjave o varnoti z oceno tveganja. Poleg izjave o varnosti Vam lahko izdelamo tudi potrebne mertive parametrov delovnega okolja v sklopu vašega delovnega procesa.

Zadnje novice

Popularne novice

Zadnje naše delo

Obvezno energetsko izkaznico stavbe je pri nas predpisala novela Energetskega zakona (EZ) (Ur.l.RS št. 118, z 17. 11. 2006). Od 1. januarja 2008 dalje bo po noveli EZ obvezna pridobitev energetske izkaznice pri novih stavbah in energetska izkaznica v izbranih javnih stavbah s površino nad 1000 m2. Od januarja 2009 pa bo obvezna predložitev energetskih izkaznic pri prodaji ali najemu obstoječih stavb. Podzakonske akte lahko pričakujemo v drugi polovici letošnjega leta.