Varnost pri delu, varstvo pri delu, ocena tveganja, izobraževanje, varnost, zdravje in delo

    VPD-PV varnostni in požarni inženiring d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
    PE Kranj, Britof 32, 4000 Kranj tel: 040 520 594 ali 040 25 35 45
Sample image

Top informacije

stozci

Naša nova ponudba!
Ugodnosti za novoustanovljena podjetja!

Varstvo pri delu, varnost pri delu, delo, ocena tveganja, izobraževanje, zdravje pri delu, svetovanje, požarna varnost, varstvo pred požarom, varno delo, nevarne kemikalije,svetovalec za kemikalije, izjava o varnosti, pregledi strojev, meritve, temperatura, svetloba, hrup, Varstvo pri delu, varnost pri delu, delo, ocena tveganja, izobraževanje, zdravje pri delu, svetovanje, požarna varnost, varstvo pred požarom, varno delo, nevarne kemikalije,svetovalec za kemikalije, izjava o varnosti, pregledi strojev, meritve, temperatura, svetloba, hrup

PODPORA NA PODROČJIH: VARSTVO PRI DELU, VARNOST PRI DELU, IZDELAVA IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA, POŽARNO VARSTVO , RAVNANJA Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU VARNEGA DELA

Izjava o varnosti z oceno tveganja - obveznost vseh poslovnih subjektov

izjavaVsak delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja.

 

Pregledi delovne opreme in meritve delovnega okolja

pregled-opreme Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu na način:
- da zagotavlja prve in periodične preglede delovne opreme
- da zagotavlja periodične preiskave škodljivosti v delovnem okolju....

Več ...
 

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela

usposabljanje-osrednji-delDelodajalec mora vsakega zaposlenega (redno, honorarno, pogodbeno, začasno, študenta) na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.list RS št.56/99, 64/01) usposobiti s področja varnosti pri delu in varstva pred požarom....

Več ...
 

Delo > Pregled delovne opreme (75)

Pregled in preizkus delovne opreme je postopek, s katerim se ugotavlja, èe delovna oprema izpolnjuje varnostne in zdravstvene zahteve.

.:: ELSA d.o.o ::.
.:: ELSA d.o.o ::.
http://www.elsa.si/
???_????
???_????
http://www.quanwen.com.cn/
3delavnica - Slovenska digitalna kultura
Stran, posveèena vsem oblikovalcem in programerjem s podroèij 3d, 2d, internet in new media designa, ki to e ste oz. to hoèete postati. Na strani najdete tutoriale najpopularnejših programov, novice, slovenske in mednarodne nateèaje, forum in galerijo, kjer lahko objavite tudi svoje umetnine.
http://www.3delavnica.com/
A T N E T - Napredne tehnologije d.o.o. Koper / A T N E T - Advanced technologies Ltd. Koper
A T N E T - Napredne tehnologije d.o.o. Koper / A T N E T - Advanced technologies Ltd. Koper
http://www.atnet.si/
ABC Zdravja
ABC Zdravja
http://www.abczdravja.si/
ADD - poslovne rešitve: CRM, BI, dokumentni sistemi, analiti
Popolna storitev na ravni informacijske tehnologije. Naše poslovne rešitve: CRM, BI, Dokumentni sistemi, aplikacije za dlanènike,...
http://www.add.si/
Adecco H.R. - Better Work, Better Life
Adecco H.R. - Better Work, Better Life
http://www.adecco.si/
cad-es.com
cad-es.com
http://www.cad-es.com/
Centrsource.si - Shopping starts here
CentrSource je mesto kjer najdete ponudbe, ki jih ni nikjer drugje. Posebni popusti, ponudbe v vaši bliini, ponudbe trgovin za katere sploh ne veste, brezplaèni vzorci in še veè. Na ponudbe pa se odzovete kot si to elite vi in ne le z nakupom kot smo bili navajeni do sedaj.
http://si.centrsource.com/
CEP Slovenija / nogavice za šport
CEP Slovenija / nogavice za šport
http://www.nogavice-cep.si/
DECIBEL akustièni ineniring - zmanjševanje hrupa v industriji, gradbeništvu in okolju
DECIBEL akustièni ineniring - zmanjševanje hrupa v industriji, gradbeništvu in okolju
http://www.decibel.si/
DIGIARS - Adobe, Corel, Symantec in Microsoft programi
Pooblašèeni prodajalec programov Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe Dreamweaver, Adobe Creative Suite... CorelDraw, Norton Antivirus, Norton Internet Security, Microsoft Windows, Microsoft Office idr.
http://www.digiars.si/
Dobrodošli! - ATR.SIS Informacijska oprema in storitve
Dobrodošli! - ATR.SIS Informacijska oprema in storitve
http://atr.dev.si21.info/
Domov | BSC - Regionalna razvojna agencija Gorenjske
BSC, d.o.o., Kranj je regionalna razvojna agencija in regionalna podporna institucija za razvoj podjetništva na Gorenjskem. e od leta 1995 deluje kot povezovalni èlen med podjetniki, zbornicami, obèinami, zavodi, ministrstvi in drugimi institucijami na veè podroèjih.
http://www.bsc-kranj.si/
Društvo uporabnikov programske opreme Oracle - SIOUG
Joomla! - the dynamic portal engine and content management system
http://www.sioug.si/

Pages:
1
| 2 | 3 | 4 | 5  Previous  Next

Back to the category "Delo"


Built with Axandra's Internet marketing software

Aktualno

Sample Images
Izdelava energetske izkaznice - Slovenija uvaja obvezno energetsko certificiranje stavb na podlagi Direktive EU (91/2002/EC) o energetski učinkovitosti stavb.
Bookmark  and Share

O nas

Sample Images
Imamo pooblastila za izvajanje usposabljanja zaposlenih s področja varstva in zdravja pri delu in usposabljanja za varstvo pred požarom.
You are here: Domov

Ocena požarne ogroženosti

Confessions of a Shopaholic
Oceno požarne ogroženosti izdelujemo na osnovi Pravilnika za izdelavo ocene požarne varnosti. Ocena se pridobiva za različna okolja kot so bivalno, naravno, industrijsko in prometno.

Poročilo vplivov na okolje

Confessions of a Shopaholic

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za določen poseg na območju investitor glede na vrsto posega potrebuje okoljevarstveno soglasje za katero je potrebno izdelati Poročilo vplivov na okolje.

Izjava o varnosti

Confessions of a Shopaholic
Izjava o varnosti se izdeluje na podlagi veljavne zakonodaje in metodologije izjave o varnoti z oceno tveganja. Poleg izjave o varnosti Vam lahko izdelamo tudi potrebne mertive parametrov delovnega okolja v sklopu vašega delovnega procesa.

Zadnje novice

Popularne novice

Zadnje naše delo

Obvezno energetsko izkaznico stavbe je pri nas predpisala novela Energetskega zakona (EZ) (Ur.l.RS št. 118, z 17. 11. 2006). Od 1. januarja 2008 dalje bo po noveli EZ obvezna pridobitev energetske izkaznice pri novih stavbah in energetska izkaznica v izbranih javnih stavbah s površino nad 1000 m2. Od januarja 2009 pa bo obvezna predložitev energetskih izkaznic pri prodaji ali najemu obstoječih stavb. Podzakonske akte lahko pričakujemo v drugi polovici letošnjega leta.