Varnost pri delu, varstvo pri delu, ocena tveganja, izobraževanje, požarna varnost zdravje in delo

  VPD-PV varnostni in požarni inženiring d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, PE Šenčur, Delavska cesta 24, 4208 Šenčur
  Kontakti: Pisarna: 04 23310 40, mobilni telefoni: 040 520 - 594, 040 325-425 ,e-mail: info@vpd-pv.si; tajnistvo@vpd-pv.si

   

TOP PONUDBA

Gasilni-aparati

 

Servis in prodaja gasilnih aparatov!

 
 
kovcek_prva
Kovček prve pomoči in sanitarni material po konkurenčnih cenah!
 
zbirno

 

Ponudba varnostnih znakov: zbirno mesto, intervencijska pot in dovozna pot za gasilska vozila!

 

DOVOLJENJA ZA DELO

Sample Images
Imamo vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti: Dovoljenje za delo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pod št.: 02039-47/2005 Dovoljenje za delo Ministrstva za obrambo št. 8450-105/2012-2-DGZR z dne 21.2.2012
Sporočilo
 • EU e-Zasebnost Direktiva

  Ta spletna stran uporablja piškotke za upravljanje avtorizacije, navigacijo in druge funkcije. Z uporabo naše spletne strani, se strinjate, da preneste te vrste piškotkov na vašo stran. Zagotavljamo vam, da gre za poštene namene uporabe!

  Poglej dokumente zasebnosti

 VARSTVO PRI DELU, VARNOST PRI DELU, IZDELAVA IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA, IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA,  POŽARNO VARSTVO,  

Požarno varstvo

E-pošta Natisni PDF

Požarno varstvo

Za uresničevanje ciljev s področja požarnega varstva  je potrebno
1. načrtovanje in upoštevanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom;
2. odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara;
3. varen umik ljudi s požarno ogroženega območja;
4. preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara in eksplozije za ljudi, živali, premoženje in okolje;
5. vzpostavitev ekonomskih razmerij med stroški za izvajanje  predpisanih preventivnih ukrepov varstva pred požarom in pričakovano požarno škodo.

 

Izdelava požarnih redov

Na osnovi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS št.3/2007) in Pravilnika o požarnem redu (Ur.l.RS št.52/07).  je potrebno za vse objekte izdelati požarni red .

Izdelava ocene požarne ogroženosti

Z oceno požarne ogroženosti se ugotavlja dejanska  stopnja  požarne ogroženosti v posameznem delovnem okolju in okolici. Način izdelave ocene je opredeljen v Pravilniku o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur. l. RS, št. 70/96, 5/97).

Izdelava požarnih načrtov in načrtov evakuacije

Pravilnik o požarnem redu (Ur. list RS, št. 52/07) določa pogoje, ko je potrebno za objekte izdelati požarni načrt ali načrt evakuacije. V sedmem členu omenjenega pravilnika je določeno, da je potrebno požarni načrt izdelati za objekte, kjer obstaja srednja, srednja do povečana, velika ali zelo velika požarna ogroženost, kar je razvidno iz ocene požarne ogroženosti.

Načrt evakuacije temelji na požarnem načrtu. Izobešen mora biti na vidnem mestu skupaj z izvlečkom požarnega reda.

 
You are here: Domov STORITVE Svetovanje požarno varstvo